Brazos Bend State Park

Houston, Texas, 02/25/2017